Uzm. Dr. Eser Çapan | Radixdent
444 68 41 info@radixdent.com.tr
444 68 41
ÇEKMEKÖY WHATSAPP
+90544 868 68 41
KARTAL WHATSAPP
+90542 468 68 41
Almanya Whatsapp
+90542 468 68 45

Sizi Arayalım

Telefon

Radix Ekibi

İletişim Formu

Uzm. Dr. Eser Çapan

Ortodonti Uzmanı
EĞİTİM BİLGİLERİ

2002-2007 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

2007-2008 İstanbul Üniversitesi Ortodonti Ana Bilim Dalı

SEMİNER ve KURSLAR

1) Certıfıcate of Attendance Fixed anchorage sysyems in orthodontics Feb 06,2009 İstanbul

2) Certıfıcate of Attendance Treatment Guidelines in Orthodontics Feb 07,2009

3) Lingual Orthodontic Treatment and Microimplants March 13,2010 İstanbul

4) Clear-Alıgner-system Certıfıcate March 14,2010

5) Uyku Derneği 2. Uyku Bozuklukları Kongresi 17-21 Mart 2010 Kıbrıs

6) 12.Uluslararası Türk Ordodonti Derneği Kongresi 24 Ekim 2010

7) 12.Uluslararası Türk Ordodonti Derneği Kongresi 25-27 Ekim 2010 Ankara

8) Congress of the European Orthodontic Society 19-23 June 2011 İstanbul

9) Further Educatıan and traınıng Certıfıcatıon 02.12.2011

10) eCligner Further Educatıon and Traınıng Certıfıcatıon 02.12.2011 İstanbul

11) GIANELLY Bidimensional System 29-30 March 2012 İstanbul

12) Uyku Derneği 3. Uyku Bozuklukları Kongresi 27-30 Nisan 2012

13) Certıfıcate of Attendance Systemized&Effective Orthodontic Care 25-26 May 2012 İstanbul

14) İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6.Uluslararası Bilimsel Kongresi 21-23 Kasım 2013 İstanbul

15) Ormco Certıfıcate of Attendance  14.04.2014 İstanbul/Turkey

16) Certificate of participation 7-8 June,2014

KURSLAR

1) Amerıcan Orthodontıcs Certıfıcate of Attendance Istanbul Turkey 06 Feb. 2009

2) Amerıcan Orthodontıcs Certıfıcate of Attendance Istanbul Turkey 07 Feb. 2009

3) Medıkodental Certıfıcate March14,2010 İstanbul/Turkey

4) GIANELLY Bidimensional System 29-30 March 2012 İstanbul- Turkey

5) Certıfıcate Of Attendance Systemized&Effective Orthodontic Care course held in İstanbul Turkey 25-26 May 2012

6) Certıfıcate of Attendance Ortodontic Treatment Mechanics 20-21 May 2013 İstanbul

7) Certification Course Incognito Appliance System 12 June,2013 İstanbul

8) Harmony Certıfıcatıon course March 28,2014 İstanbul,Turkey

9) Certificate Of Completıon 21 st February 2014

Ulusal ve Uluslararası Kongrelerdeki Yazılı Bildiriler

1) Çapan E, Kıyan E, Ersu R, Kılıçoğlu H. Habitüel Horlama ile Birlikte Maksiller Darlığa veya Mandibular Retrognatiye Sahip Çocuklarda Obstrüktif Uyku Apnesi Görülme Sıklığının Değerlendirilmesi. Poster Sunumu. 3. Uyku Bozuklukları Kongresi. 27-30 Nisan 2012, Kapadokya (En iyi poster ödülü)

2) Çapan E, Çapan Ö, Kılıçoğlu H. Uyku Bruksizminin Tanısında Yeni Bir Alternatif: BiteStrip. Dental Klinik. 2013;4:70-74

3) Çapan E, Kıyan E, Ersu R, Kılıçoğlu H. Kronik Horlaması Olan Dar Maksilla veya Retrognatik Mandibulası Olan Çocuklarda Obstrüktif Uyku Apne Sendromu. Poster Sunumu. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi. 3-7 Nisan 2013, Antalya

4) Çapan E, Turan E, Atay Z, Bereket A, Kılıçoğlu H. Piknodizostozisli 3 Olgunun Ortodontik Değerlendirilmesi. Poster Sunumu. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi. 21-23 Kasım 2013, İstanbul

5) Çapan E, Kıyan E, Ersu R, Kılıçoğlu H. Obstrüktif Uyku Apnesi Bulunan Çocuklarda Monoblok Apareyinin Etkinliğinin İncelenmesi. Sözlü Sunum. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi. 21-23 Kasım 2013, İstanbul

6) Çapan E, Kıyan E, Ersu R, Kılıçoğlu H. Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Üç Olgunun Üst Çene Genişletilmesi İle Tedavisi: Olgu Sunumu. Türk Dişhekimliği Dergisi. Baskıda. 2014

7) Çapan E, Turan S, Kılıçoğlu H. Clinical And Cephalometric Analysis Of Three Cases With Pycnodysostosis (Case Report). İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. Baskıda. 2014